Поправяме дори това ,
което другите не могат.
Цените публикувани в сайта са за работа , не включват ДДС, посещение и материали.
Всички ремонти се извършват предимно на обекта и в деня предвиден за целта
Шлайфане или сваляне на боя
Основен етап в ремонта на дървената дограма е  свалянето на боята и пребоядисването.  За
свалянето на боята се ползва  пистолет за горещ въздух и шпакла . Опитите ми с различни 
препарати до сега , не доведе до  задоволителен резултат. При старите дограми  няколкото слоя
боя не се поддават на размекване с препарат  или  ако  се размеква то става слой по слой което
прави работата по - трудоемка .  
Реставрация на дограма

Реставрацията на дограмата е път , по който тръгне ли се веднъж не може да се  спре преди да
се стигне до края. Като  начало трябва да се прецени  състоянието  на дограмата , въпреки че
дървената дограма може да се възстановява многократно изрязвайки изгнилите участъци и
подменяйки ги със здрав материал. В много редки случай дограмата е толкова изгнила,  че не 
си струва усилието за възстановяването и.   Това  е нагледен пример за реставриране на врата
на баня , която  след изрязване и изкърпване с нов материал  се върна към живота.
Реставрирането в няколко етапа
След  като се вземе решение да се ремонтира дограмата  идва :
Първият етап  , а той  е премахването на боята за да се прецени реалното състояние на
дървесината. Премахването може да се направи  (както по - горе казах) с пистолет за горещ
въздух  или със цикла  да се остърже боята . Варианта със  препарат  (само за ентусиасти)
също не може да се изключи на пълно  , тъй като върши работа в ъглите където  механичното
премахване на боята  (стъргането) е  затруднено .

Вторият етап  е изрязването и изкърпването на изгнилите участъци . Изрязването се прави до
здрава основа, за да може към нея да се залепи и изпасва нов материал.  След като  се изреже 
и почистили мястото  новият материал се залепва и притиска към основата посредством
стеги ,винтове и т.н.т.
След като сме възстановили целостта на дограмата идва
реда на
Трети етап  а именно шлайфане и китване . Това реално е етапът при който  се подготвя за боя.
Шлайфането и китването се  повтарят до като  се постигне  желаната гладкост на материала.
След което се почиства или обдухва с въздух за да бъде премахната прахта натрупала се по
време на шлайфането.
Последния етап е боядисването. След нанасянето на грунда или първата ръка лак /боя 
изпъкват онези малки дефекти които така усърдно търсехте , но така и не видяхте  :) . Тук вече 
(ако са Ви останали сили )  се китва за последен път  и с финна шкурка се зашлайфа  след
което  остава единствено да се нанесе достатъчно боя  за да се завърши боядисването .
Основен етап в ремонта на дървената
дограма е  свалянето на боята и
пребоядисването.  За свалянето на
боята се ползва  пистолет за горещ
въздух и шпакла . Опитите ми с
различни  препарати до сега , не
доведе до  задоволителен резултат.
При старите догрми  няколкото слоя
боя не се поддават на размекване с
препарат  или  ако  се размеква то
става слой по слой което прави
работата по - трудоемка .  

Реставрацията на дограмата е път , по
който тръгне ли се веднъж не може да
се  спре преди да се стигне до края.
Като  начало трябва да се прецени 
състоянието  на дограмата , въпреки
че дървената дограма може да се
възстановява многократно изрязвайки
изгнилите участъци и подменяйки ги
със здрав материал. В много редки
случай дограмата е толкова изгнила, 
че не  си струва усилието за
възстановяването и.    Това  е нагледен
пример за реставриране на врата на
баня , която  след изрязване и
изкърпване с нов материал  се върна
към живота.
След  като се вземе решение да се
ремонтира дограмата  идва :
Първият етап  , а той  е премахването
на боята за да се прецени реалното
състояние на дървесината.
Премахването може да се направи 
(както по - горе казах) с пистолет за
горещ въздух  или със цикла  да се
остърже боята . Варианта със 
препарат  (само за ентусиасти) също
не може да се изключи на пълно  , тъй
като върши работа в ъглите където 
механичното премахване на боята 
(стъргането) е  затруднено .
Вторият етап  е изрязването и
изкърпването на изгнилите участъци .
Изрязването се прави до здрава основа,
за да може към нея да се залепи и
изпасва нов материал.  След като  се
изреже  и почистили мястото  новият
материал се залепва и притиска към
основата посредством стеги ,винтове и
т.н.т.
След като сме възстановили целостта
на дограмата идва

реда на

Трети етап  а именно шлайфане и
китване . Това реално е етапът при
който  се подготвя за боя. Шлайфането
и китването се  повтарят до като  се
постигне  желаната гладкост на
материала. След което се почиства или
обдухва с въздух за да бъде
премахната прахта натрупала се по
време на шлайфането.
Последния етап е боядисването. След
нанасянето на грунда или първата
ръка лак /боя  изпъкват онези малки
дефекти които така усърдно търсехте ,
но така и не видяхте  :) . Тук вече  (ако
са Ви останали сили )  се китва за
последен път  и с финна шкурка се
зашлайфа  след което  остава
единствено да се нанесе достатъчно
боя  за да се завърши боядисването .
Реставриране на дограма
Re - furnish
Поправяме дори това ,
което другите не могат .

Боядисване на дограма

08 777 666 92
Phon nomber
Viber
e-mail
 
08 777 666 92
Copyright © 2018  - 2021 by   Re-furnish
All Rights reserved  
Работно време:
Понеделник - Петък
8.30 - 17.30
office.refurnish@gmail.com
гр.София
кв.Люлин 
ул.220