Поправяме дори това ,
което другите не могат.
Цените публикувани в сайта са за работа , не включват посещение и материали.
Всички ремонти се извършват предимно на обекта и в деня предвиден за целта
Шлайфане или сваляне на боя
Основен етап в ремонта на дървената дограма е  свалянето на боята и
пребоядисването.  За свалянето на боята се ползва  пистолет за горещ
въздух и шпакла . Опитите ми с различни  препарати до сега , не доведе
до  задоволителен резултат. При старите догрми  няколкото слоя боя не
се поддават на размекване с препарат  или  ако  се размеква то става слой
по слой което прави работата по - трудоемка .  
Реставрация на дограма

Реставрацията на дограмата е път , по който тръгне ли се веднъж не
може да се  спре преди да се стигне до края. Като  начало трябва да се
прецени  състоянието  на дограмата , въпреки че дървената дограма
може да се възстановява многократно изрязвайки изгнилите участъци и
подменяйки ги със здрав материал. В много редки случай дограмата е
толкова изгнила,  че не  си струва усилието за възстановяването и.  
Това  е нагледен пример за реставриране на врата на баня , която  след
изрязване и изкърпване с нов материал  се върна към живота.
Реставрирането в няколко етапа
След  като се вземе решение да се ремонтира дограмата  идва :
Първият етап  , а той  е премахването на боята за да се прецени
реалното състояние на дървесината. Премахването може да се направи 
(както по - горе казах) с пистолет за горещ въздух  или със цикла  да се
остърже боята . Варианта със  препарат  (само за ентусиасти) също не
може да се изключи на пълно  , тъй като върши работа в ъглите където 
механичното премахване на боята  (стъргането) е  затруднено .

Вторият етап  е изрязването и изкърпването на изгнилите участъци .
Изрязването се прави до здрава основа, за да може към нея да се залепи
и изпасва нов материал.  След като  се изреже  и почистили мястото 
новият материал се залепва и притиска към основата посредством
стеги ,винтове и т.н.т.
След като сме възстановили целостта на дограмата идва
реда на
Трети етап  а именно шлайфане и китване . Това реално е етапът при
който  се подготвя за боя. Шлайфането и китването се  повтарят до като 
се постигне  желаната гладкост на материала. След което се почиства
или обдухва с въздух за да бъде премахната прахта натрупала се по
време на шлайфането.
Последния етап е боядисването. След нанасянето на грунда или първата
ръка лак /боя  изпъкват онези малки дефекти които така усърдно
търсехте , но така и не видяхте  :) . Тук вече  (ако са Ви останали сили ) 
се китва за последен път  и с финна шкурка се зашлайфа  след което 
остава единствено да се нанесе достатъчно боя  за да се завърши
боядисването .
Основен етап в ремонта на
дървената дограма е 
свалянето на боята и
пребоядисването.  За
свалянето на боята се ползва 
пистолет за горещ въздух и
шпакла . Опитите ми с
различни  препарати до
сега , не доведе до 
задоволителен резултат.
При старите догрми 
няколкото слоя боя не се
поддават на размекване с
препарат  или  ако  се
размеква то става слой по
слой което прави работата
по - трудоемка .  

Реставрацията на дограмата е
път , по който тръгне ли се
веднъж не може да се  спре
преди да се стигне до края.
Като  начало трябва да се
прецени  състоянието  на
дограмата , въпреки че
дървената дограма може да
се възстановява многократно
изрязвайки изгнилите
участъци и подменяйки ги
със здрав материал. В много
редки случай дограмата е
толкова изгнила,  че не  си
струва усилието за
възстановяването и.    Това  е
нагледен пример за
реставриране на врата на
баня , която  след изрязване и
изкърпване с нов материал 
се върна към живота.
След  като се вземе решение
да се ремонтира дограмата 
идва :
Първият етап  , а той  е
премахването на боята за да
се прецени реалното
състояние на дървесината.
Премахването може да се
направи  (както по - горе
казах) с пистолет за горещ
въздух  или със цикла  да се
остърже боята . Варианта със 
препарат  (само за
ентусиасти) също не може да
се изключи на пълно  , тъй
като върши работа в ъглите
където  механичното
премахване на боята 
(стъргането) е  затруднено .
Вторият етап  е изрязването и
изкърпването на изгнилите
участъци . Изрязването се
прави до здрава основа, за да
може към нея да се залепи и
изпасва нов материал.  След
като  се изреже  и почистили
мястото  новият материал се
залепва и притиска към
основата посредством
стеги ,винтове и т.н.т.
След като сме възстановили
целостта на дограмата идва

реда на

Трети етап  а именно
шлайфане и китване . Това
реално е етапът при който  се
подготвя за боя. Шлайфането
и китването се  повтарят до
като  се постигне  желаната
гладкост на материала. След
което се почиства или
обдухва с въздух за да бъде
премахната прахта натрупала
се по време на шлайфането.
Последния етап е
боядисването. След
нанасянето на грунда или
първата ръка лак /боя 
изпъкват онези малки
дефекти които така усърдно
търсехте , но така и не
видяхте  :) . Тук вече  (ако са
Ви останали сили )  се китва
за последен път  и с финна
шкурка се зашлайфа  след
което  остава единствено да се
нанесе достатъчно боя  за да
се завърши боядисването .
Реставриране на дограма
Re - furnish
Поправяме дори това ,
което другите не могат .

Боядисване на дограма

08 777 666 92
Phon nomber
Viber
e-mail
 
08 777 666 92
Copyright © 2018  by  Re-furnish
All Rights reserved  
Работно време:
Понеделник - Петък
8.30 - 17.30
office.refurnish@gmail.co
m
гр.София
кв.Люлин 
ул.220